Bu bölümde Enderun Mektebi ve Enderun-u Hümayun Teşkilatı hakkında yapılan araştırmalara; tez, proje ve raporlara yer verilmektedir.