Enderun Mektebi’nde Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi

Enderun Mektebi’ne devam eden öğrenciler arasında da farklı nedenlerden dolayı devamsızlık yapanlar olmuştur. Araştırmacı Erol KÖMÜR tarafından Osmanlı Arşivi’nden temin edilen (BOA) H-07-12-1330 tarih ve 1330-97 kayıtlı belgede Enderun-u Humayun Mektebi öğrenilerinden Basri ve Hüseyin Hilmi efendilerinin okula devam etmedikleri, İstanbul’da kahvecilik yaptıkları belirtilmekte ve okulun bağlı bulunduğu Hazine-i Humayun Dairesi’nden kayıtlarının silinmesi ve aldıkları aylık 60 kuruşluk ödeneğin Hazine’ye iadesi için onay talep edilmektedir. Söz konusu belgenin transkripti aşağıda sunulmuştur.

Hazine-i Humayun Kethudalığı Cenab-ı Valasına

Saadetlu Efendim Hazretleri

Enderun-u Humayun Mektebi talebesinden Basri ve Hüseyin Hilmi Efendilerin mektebe devam etmeyerek hariçte kahvecilik etmekte oldukları cihetle bunların emsaline ibret müessir olmak üzere sinnen haliye Eylülünden itibaren kayıtlarının terkini ile müteferrika tertibinden kendilerine şehri verilmekte olan altmış guruşun Hazineye iade edilmesi hususunda tarik-i valayı kerimanelerinden vuku bulan işar önüne baladestinden irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi şeref müteallik buyrularak Hazinece muamele kılınması ifa edilmiş olmağla ol babda emru irade efendim hazretlerinindir.