Bu bölümde Enderun'da mevcut III. Ahmet Kütüphanesi ile Enderun'un muhtelif odalarında kayıtlı kitapların tanıtımı yapılmaktadır.