Kavanin-i Yeniçeriyan

Kavanin-i Yeniçeriyan Osmanlı İmparatorluğu’na bir dönem hizmet etmiş Yeniçeri Teşkilatı’nın kanun ve kurallarını anlatan bir anonim bir yazma eserdir. Çeşitli nüshalara sahip eser, konusu bakımından birçok alandaki araştırmacının başvurduğu değerli bir kaynak kitaptır. Topkapı Sarayı Arşivi, Süleymaniye Kütüphanesi ve yurtdışında farklı elyazması barındıran kütüphanelerde farklı nüshaları bulunan eserin 18. yüzyılda kaleme alındığı değerlendirilmektedir. Yeniçeri ve Acemioğlanlar teşkilatı hakkında çok kıymetli bilgiler veren eseri ocağın kıdemlilerinden bir ağa veya kethüdanın yazdığı tahmin edilmektedir.