Enderun’da bulunan muhacir çocuklarına yetenek tanılaması (istidat ve kabiliyetlerinin teftiş ve muayenesi) yapılması için görevlendirme talebi

Enderun Mektebi’ne Balkanların farklı bölgelerinden gelen muhacir çocuklarının yeteneklerinin tanılanması (istidat ve kabiliyetlerinin teftiş ve muayenesi) için görevlendirilmesi talep edilenlere dair Osmanlı Arşiv belgesi araştırmacı Erol KÖMÜR tarafından Osmanlı Arşivi’nden temin edilen (BOA) H-11-11-1298 tarih ve 605-44 kayıtlı belge ve transkripti aşağıda sunulmuştur.

Hazine-i Hassa-i Şahane
Adet 77

Hazine-i Humayun Kethudalığı Cenab-ı Valasına

Saadetlu Efendim

Hazine-i Humayunda bulunan etfal-i muhacirinin derece-i istidad ve kabiliyetlerinin teftiş ve muayenesi zımnında tayin ve azam-ı muktezay-ı irade-i seniyye cenab-ı zıllullahilerine bendegan-ı yaveran
cenab-ı şehriyariden Miralay azametlu Zeki Bey ile devletlu necabetlu efendiler hazeratının ders hocalarından Fazıl Efendi ve Hazine-i Hassa-i Şahane kuyudat kalem müdürü azametlu Hüsameddin
Beyin iş bu Pençşembe günü Hazine-i Humayuna uğramaların makar olduğundan enzad-ı irade-i seniyye cenab-ı zıllullahiye mübaderet olunması hususuna ehemmiyetleri derkar buyrulmak babında irade
efendim hazretlerinindir.