Saray Teşkilatı

Merhum Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın titiz çalışması doğrudan Enderun Mektebi’ne dair olmamakla birlikte Osmanlı Devleti Sarayı Teşkilatı’nı izah ederken sarayın bölümleri arasında Enderun teşkilatına dair genişçe yer ayırmıştır. Video derslerimize esere dair daha geniş malumat vereceğiz.

Okumaya Devam Et →